Оцінка динаміки показників ліпідного та вуглеводного обміну при вживанні чорничної пасти «LiQberry®»
20

Дослідження проведене в ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМНУ

У формуванні сучасних негативних медико-демографічних тенденцій в Україні провідне положення займають серцево-судинні захворювання. Серед причин смерті саме вони займають перше місце, складаючи 66 % в структурі смертності населення. Несприятлива демографічна ситуація в країні продовжує погіршуватись. За останні 30 років поширеність хвороб системи кровообігу зросла в 3,5 разу, а рівень смертності від них – на 46%.

Останнім часом значний інтерес дослідників викликають природні препарати з антиоксидантною, протизапальною, гіполіпідемічною та іншими діями, сумарні біологічні ефекти яких обумовлені їх різноманітним складом та компонентами. При цьому вони поєднують достатню ефективність, широту терапевтичної дії, відносну нешкідливість, а також часто позитивно впливають на перебіг супутньої патології. В цьому плані надзвичайно цікавими є препарати чорниці.

В ході експериментальних та клінічних досліджень отримані докази різнобічного впливу флавоноідів чорниці на серцево-судинну систему. Основними діючими речовинами є 15 різних антоціанів з протизапальною та антиоксидативною діями, які підвищують бар’єрну функцію ендотелію, покращують реологічні властивості крові і підвищують еластичність судинної стінки внаслідок їх спроможності впливати на регуляцію біосинтезу колагену, здатні знижувати рівень холестерину в крові за рахунок нормалізації процесів його утилізації печінкою. За даними досліджень тривале щоденне споживання фруктів та ягід сприяє зменшенню частоти виникнення інфаркту міокарда, зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань і загальної смертності та зменшенню на 26 % захворюваності цукровим діабетом 2 типу.

Мета дослідження – вивчити вплив тривалого (6 місяців) споживання чорничної пасти «LiQberry®» на показники ліпідного та вуглеводного обміну.

До відкритого дослідження включено 30 чоловіків і жінок (16 і 14 осіб відповідно) віком понад 18 років, обстежених раніше в межах епідеміологічного скринінгу неорганізованого міського населення. Середній вік склав 49,6±2,4 роки. Учасники протягом 6 місяців вживали чорничну пасту по 1 столовій ложці двічі на день. В дослідження не включали осіб з ішемічною хворобою серця, серцевою недостатністю, порушенням мозкового кровообігу, гіпертонічною хворобою ІІ-Ш ст. і цукровим діабетом. Протягом дослідження пацієнти не отримували протизапальні, антидіабетичні та гіполіпідемічні препарати. Кров для визначення рівня ліпідів, глюкози, С-реактивного протеїну (СРП) та протромбінового індексу брали натще на початку дослідження, через 3 та 6 місяців вживання чорничної пасти.

Відмінною рисою чорничної пасти «LiQberry®» є низькотемпературний гідроліз пектинів і включення до її складу наноздрібнюванних оболонок та кісточок ягід чорниці, які найбільш збагачені біофлавоноідами та антоціанами. Зважаючи на отримані результати, що свідчать про істотне зниження вмісту загального ХС, ХС ЛПНЩ, рівня глюкози та СРП при тривалому (протягом 6 місяців) застосуванні цього продукту, доцільно рекомендувати чорничну пасту «Liqberry» для корекції порушень ліпідного та вуглеводного обміну окремо або як додаток до основного лікування.

Висновки

  1. Застосування засобу LiQberry®  позитивно впливає на показники ліпідного та вуглеводного обміну, значно знижуючи вміст загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності, рівня глюкози та С-реактивного протеїну при тривалому (протягом 6 міс) застосуванні цього продукту.
  2. З огляду на отримані результати та надзвичайно високу поширеність дисліпідемій серед населення України (58 %) доцільно рекомендувати засіб LiQberry® для корекції порушень ліпідного й вуглеводного обміну окремо або як додаток до основного лікування.

Ознайомитися з дослідженням

 

Купить сейчас