Оцінка ефективності та непереносимості функціонального продукту Чорнична паста у пацієнтів з ожирінням, порушенням толерантності до глюкози, цукровим діабетом другого типу

Проблема профілактики та лікування цукрового діабету (ЦД) серед населення в усьому світі, а також в Україні, набуває все більш актуального значення, оскільки це тяжке хронічне захворювання різко впливає на медико-соціальні та демографічні показники, особливо такі як інвалідність та смертність від серцево-судинних захворювань (ССЗ), гангрен і пов’язаних з ними ампутацій нижніх кінцівок, ниркової недостатності, втрати зору та ін. Ці обставини спонукають світове ендокринологічне співтовариство на проведення постійного пошуку нових методів ранньої діагностики, більш ефективного лікування та профілактики ЦД. Харчування є одним з найважливіших факторів, що визначають здоров’я населення. Концепція харчування передбачає, що їжа, яка надходить в організм, повинна компенсувати енергетичні витрати на життєдіяльність людини.

У клініці Державної установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» було проведено відкрите шестимісячне клінічне дослідження оцінки ефективності і переносимості функціонального продукту чорнична паста LIQberry у пацієнтів з ожирінням, порушенням толерантності до глюкози, цукровим діабетом 2 типу.

У дослідження було включено 30 пацієнтів (13 чоловіків і 17 жінок) хворих на ЦД 2 типу або з порушеною толерантністю до вуглеводів в поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП), які приймали в якості цукрознижувальної терапії пероральні цукрознижувальні препарати у вигляді монотерапії або в поєднанні з базальним інсуліном. Вік хворих становив від 30 до 80 років, середній вік — (58,5 ± 3,19) років. У пацієнтів не було в анамнезі жовчнокам’яної хвороби, постхолецистектомічному синдрому. Тривалість захворювання на ЦД 2 типу склала, в середньому (8,46±2,85) років. На фоні основної цукрознижувальної терапії пацієнти для корекції метаболічних порушень отримували функціональний продукт Чорнична паста LiQberry з розрахунку 1 грам на 1 кг маси тіла після їжі у вигляді морсу в 100 мл води або запиваючи 100 мл води, щодня і без перерв протягом 6 місяців. Ступінь компенсації вуглеводного обміну оцінювали за показниками глікемії натщесерце, постпрандіальної глікемії і рівня глікозильованого гемоглобіну (HbA1c).

Рис. 1. Показники вуглеводного обміну у пацієнтів на тлі застосування функціонального продукту Чорнична паста LiQberry.

 

РЕЗУЛЬТАТ:

На тлі застосування функціонального продукту Чорнична паста LiQberry, яка призначалася додатково до стандартної цукрознижуючої терапії протягом 6 місяців пацієнти відзначали поліпшення загального самопочуття, а саме, зниження проявів астенічного синдрому, поліпшення працездатності, збільшення фізичної та емоційної активності. Серед побічних ефектів деякі пацієнти відзначали появу запорів, проте робота кишковика коректувалася призначенням препаратів, що регулюють моторику травного тракту, останнє не сприяло відмовленню пацієнтів

Проведене дослідження свідчить про ефективність застосування функціонального продукту Чорнична паста LiQberry в комплексі стандартної терапії різних ступенів порушення вуглеводного обміну, а саме достовірне зниження ГКН, ГКСР, амплітуди глікемії і HbA1c. ту Чорнична паста LiQberry через 6 місяців відзначено посилення гостроти зору і розширення полів зору, а також прискорення поновлення сітківки ока, що покращило чутливість до світла. За допомогою біоімпедансного методу проведено визначення складу тіла з використанням програмно-апаратного комплексу «Диамант — АИСТ-ИРГТ» ЗАО «ДИАМАНТ» і виявлено склад жирової маси (ЖМ); безжирової маси (БЖМ) тіла (БЖМ = маса тіла – ЖМ) і активної клітинної маси (АКМ) (маса всіх клітин, в яких відбуваються метаболічні процеси) (табл. 3). Отримані результати засвідчують поліпшення параметрів, які характеризують масу тіла — зменшення жирової маси тіла, збільшення безжирової і активної клітинної маси.

Проблеми ендокринної патології №4, 2017 85 Клінічний досвід. Відзначено позитивний вплив на показники ліпідного обміну (ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, КА і ХС ЛПВЩ), функціональний стан печінки. Виявлено зниження проявів інсулінорезистентності, а саме збільшення чутливості тканин до інсуліну за даними ІРІ і НОМА-ІР. Відмічено покращення стану очного дна і показників артеріального тиску. Зменшення жирової маси тіла і збільшення безжирової і активної клітинної маси у обстежуваних хворих, що свідчило про поліпшення метаболічних параметрів в організмі, в першу чергу, зниження локального запалення в жировій тканині.

Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України

 

Читати звіт

 

Купить сейчас