Оцінка ефективності та переносимості функціонального продукту чорнична паста у пацієнтів, хворих на цукровий діабет другого типу
end

Науково-дослідна робота «Оцінка ефективності та переносимості функціонального продукту чорнична паста у пацієнтів, хворих на цукровий діабет другого типу»

Проведена у Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка
Національної академії медичних наук України (2018 рік)

Цукровий діабет(ЦД) 2 типу – поширене неінфекційне захворювання, яке представляє собою незалежний фактор ризику розвитку серцевої недостатності і серцево-судинних ускладнень. Останніми десятиріччями кількість хворих на ЦД стрімко зростає в усьому світі – з 1980 року поширеність ЦД серед дорослого населення збільшилась майже вдвічі: з 4,7% до 8,5%. Зростання захворюваності відображає збільшення поширеності таких чинників ризику ЦД, як надмірна маса тіла та ожиріння. Україна не є винятком. Так, 2016 року в Україні налічувалось 533109 хворих з ожирінням, тоді як 2014 – лише 519883 хворих. Треба зазначити, що ожиріння не лише провокує розвиток ЦД, але й супроводжує хворого протягом усього захворювання, і ступінь його збільшується.

Для дослідження впливу чорничної пасти виробництва LiQberry® на перебіг ЦД 2 типу обстежено 40 пацієнтів (із них 26 жінок та 14 чоловіків), віком від 35 до 80 років, протягом 6 місяців. Середній вік пацієнтів становив (56,6±2,7) років. Всім пацієнтам було призначено чорничну пасту виробництва Liqberry в дозі 1 гр/кг маси тіла вранці через 30 хвилин після їжі. Спостереження за хворими проводилось протягом 6 місяців. Обстеження всіх пацієнтів проводилося на 1 візиті, 2 візиті (через 3 місяці після початку лікування) та на 3 візиті (закінчення прийому чорничної пасти).

Показники вуглеводного обміну загальної групи:

Висновки:

В результаті дослідження була підтверджена гіпоглікемічна дія чорничної пасти виробництва LiQberry®, яку пацієнти приймали в дозі 1 гр/кг маси тіла вранці через 30 хвилин після їжі. Прийом цього препарату на фоні прийому стабільної дози цукрознижуючих хімічних препаратів достовірно знижує глюкозу крові на тривалий період (знижує показник НвА1с), а також достовірно покращує показники інсулінорезистентності – інсулін, індекс НОМА. Ці показники достовірно покращилися під час спостереження основної групи протягом 6 місяців, та в порівнянні з групою контролю. Особливу увагу треба звернути на хворих які захворіли на ЦД менше року, тому що у них можна домогтись поліпшення перебігу цукрового діабету вже через декілька місяців прийому чорничної пасти. Також спостерігалось достовірне зниження ваги в порівнянні з групою контролю.

Проаналізовано вплив прийому чорничної пасти на показники ліпідного обміну. Встановлено ,що у хворих ЦД, під час спостереження достовірно зменшився рівень тригліцеридів. Також спостерігалась тенденція до зменшення ЛПНЩ, загального холестерину, але достовірність цих змін потрібно вивчити додатково.

Також потрібно відзначити, що пацієнти добре переносили прийом чорничної пасти виробництва LiQberry®, під час спостереження не було виявлено побічних реакцій та скарг від хворих.

Таким чином, можна рекомендувати чорничну пасту виробництва LiQberry® до включення в комплексну терапію хворих на цукровий діабет 2 типу.

З більш докладною інформацією про дослідження Ви можете ознайомитись тут

 

Купить сейчас